AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOŚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywności Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytuły zawodowe
· kolektory słoneczne Heat Pipe
· pompy ciepła
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Członkostwo i deklaracja PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywności energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osobę i pomieszczenie
· Oferta dla członków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyjęta
· Energia wokół nas
· Błędy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Członkostwo i deklaracja PTE


Członek Polskiego Towarzystwa Energetycznego i składka członkowska.

1. Osoba zainteresowana wstąpieniem do Polskiego Towarzystwa Energetycznego, pobiera, Deklaracja Członka PTE wypełnia, podpisuje i i przesyła, wraz z dowodem opłacenia składki członkoskiej rocznej, na adres: Polskie Towarzystwo Energetyczne,ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań.
2. Po złożeniu deklaracji następuje weryfikacja danych, zgodnie z § 10 statutu PTE i przyjęcie na członka PTE. 
Decyzję podejmuje Prezes Zarządu Głównego PTE.
3. Osoby które złożyły deklarację o przyjęcie na członka PTE bez dowodu wpłaty składki członkowskiej, zobowiązane są uregulowania składki w terminie siedmiu dni od daty złożenia deklaracji.
4. Nie uregulowanie składki w tym terminie powoduje automatyczne wykreślenie z listy członków PTE.
5. Osoby wykreślone z listy członków PTE, mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie do PTE, po upływie pięciu lat od daty wykreślenia. 
6. Składka członkowska za kolejne lata opłacana jest w styczniu danego roku.
Nie opłacenie składki w styczniu danego roku, powoduje automatyczną utratę członkostwa i wykreślenie z listy członków PTE.
7. Osoba, która nie uregulowała wpłacenia składki, w podanych terminach, automatycznie pozbawiana jest pełnionych funkcji w Polskim Towarzystwie Energetycznym.
8. Składka członkowska roczna wynosi 150 zł. i jest płatna przelewem na konto PTE: 53 2130 0004 2001 0564 1519 0001


     Prezes ZG PTE

    dr inż. Piotr  Żuk


Prawa autorskie © Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2010-04-07 (10241 odsłon)

[ Wróć ]

Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Poznań 2011-2021