AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOŚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywności Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytuły zawodowe
· kolektory słoneczne Heat Pipe
· pompy ciepła
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Członkostwo i deklaracja PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywności energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osobę i pomieszczenie
· Oferta dla członków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyjęta
· Energia wokół nas
· Błędy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
Polskie Towarzystwo Energetyczne opracowuje, program rozwoju budownictwa i program rozwoju Fabryk Budowy Domów Szkieletowych w Polsce, w technologii drewnianej, pasywnej.
Program wynika z postanowień dyrektywy unijnej 2010/31 z 19 maja 2010 roku, "w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, nakładającej obowiązek: aby od 2019 roku wszystkie nowe obiekty zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Po 31 grudnia 2020 r. przepis ten obejmie pozostałe budowle.
Budynki w Unii Europejskiej zużywają 40% całej energii. Dlatego niezwykle ważne jest zdecydowane ograniczenia zużycia energii w budynkach do niemal zerowego poziomu."

Opracowanie ma zawierać informacje techniczno - handlowe o producentach maszyn i linii do produkcji domów pasywnych w technologii drewnianej szkieletowej.
Program opracowany przez PTE będzie podstawą do uruchomienia finansowania budowy i uruchomienia Fabryk Domów FD w Polsce.
W pierwszej fazie przewiduje się uruchomienie czterech Fabryk budowy domów w różnych rejonach w Polsce.
W Wielkopolsce powstaje pierwsza taka Fabryka z linią produkcyjną 200 domów/zmianę.
Inwestorem jest osoba prywatna.
Kolejne w Fabryki są w trakcie uzgodnień.
Polskie Towarzystwo Energetyczne w ramach Programu, opracowuje;
1. Projekt Fabryki Domów, zapewniamy nadzór nad budową i uruchomieniem FD.
2. Wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych, nowej perspektywy 2014 – 2020.
3. Oceną innowacyjności projektu i inwestycji w zakresie zastosowanej technologii, urządzeń produkcyjnych i oddziaływania na środowisko.
4. Wniosek do banku o uzyskanie kredytu na realizację inwestycji.
5. Katalog Budynków Pasywnych.
6. Sieć sprzedaży i montażu budynków pasywnych oraz płyt fundamentowych.
Przygotowujemy kadrę do realizacji przedsięwzięcia: na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu www.up.poznan.pl/sae kształcimy certyfikatorów i audytorów energetycznych.

Przyjmujemy zgłoszenia Osób, Firm i Instytucji zainteresowanych uczestnictwem w Programie Budowy Fabryk Domów w Polsce. Zgłoszenia należy kierować na konto e-mailowe; Polskie Towarzystwo Energetyczne e-maildr inż. Piotr Żuk
   Prezes PTE


Prawa autorskie © Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2012-02-10 (6666 odsłon)

[ Wróć ]

Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Poznań 2011-2021