AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOŚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywności Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytuły zawodowe
· kolektory słoneczne Heat Pipe
· pompy ciepła
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Członkostwo i deklaracja PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywności energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osobę i pomieszczenie
· Oferta dla członków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyjęta
· Energia wokół nas
· Błędy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Ustawa o OZE przyjęta
Ustawa o OZE przyjęta przez Rząd RP.
W dniu 8 kwietnia 2014 roku Rząd RP przyjął Ustawę o OZE.
Ustawa wprowadza:
1. System wsparcia oparty na systemie aukcyjnym.
2. Uproszczenie procedur koncesyjnych.
3. Prosumenckie (prosument - producent i konsument) wytwarzanie energii.
4. Możliwość produkcji energii z OZE na własne potrzeby.  Dokument przygotowany w Ministerstwie Gospodarki przyjęła dzisiaj Rada Ministrów.
5. Ustawa zachowuje dotychczasowy system wsparcia dla istniejących instalacji OZE. Wytwórca energii elektrycznej może wybrać między dotychczasowymi zasadami lub przystąpić do nowego systemu aukcyjnego.
Nowy system zacznie obowiązywać 1 stycznia 2015 r. Wprowadza się odrębne aukcje na wytwarzanie energii elektrycznej do 1 MW mocy oraz o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW. Zgodnie z nim minimum ¼ energii elektrycznej powinna zostać wytworzona w instalacjach OZE o mocy zainstalowanej do 1 MW, co zapewni wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów.
1. Za organizację i przeprowadzanie aukcji odpowiada prezes URE. Informacje o aukcjach określają rozporządzenia wydawane przez ministra gospodarki do 30 listopada każdego roku. Ze wskazaniem ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE o mocy zainstalowanej do 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku. Minister Gospodarki ogłaszać będzie „cenę referencyjną”. Cenę maksymalną, za jaką będzie można zakupić w danym roku 1 MWh energii z OZE.
2. Utworzenie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. (OREO S.A.). W celu rozliczania salda między wartością sprzedaży energii elektrycznej i wartością zakupu energii elektrycznej wytworzonej na podstawie funkcjonowania systemu aukcyjnego.
3. Promocja prosumenckiego wytwarzania energii z OZE w mikro- i małych instalacjach. Mikroinstalacja, instalacji o niewielkiej mocy, produkująca energię głównie na potrzeby wytwórcy. Dla jej użytkowania nie trzeba będzie mieć koncesji czy prowadzić działalności gospodarczej. Nadwyżkę energii wytworzonej w taki sposób, można odsprzedać zakładowi energetycznemu.
4. Działalność gospodarcza w małej instalacji wymagać będzie wpisu do rejestru wytwórców, a nie jak dotychczas podlegać skomplikowanej procedurze koncesyjnej. Rejestr wytwórców będzie prowadził prezes URE.
5. Obniżenie wsparcia dla instalacji tzw. spalania wielopaliwowego (współspalanie drewna pełnowartościowego). Zlikwidowana będzie też pomoc dla dużej energetyki wodnej.
6. Ustawa wejdzie w życie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Prawa autorskie © Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2014-04-08 (5877 odsłon)

[ Wróć ]

Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Poznań 2011-2021