AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOŚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywności Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytuły zawodowe
· kolektory słoneczne Heat Pipe
· pompy ciepła
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Członkostwo i deklaracja PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywności energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osobę i pomieszczenie
· Oferta dla członków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyjęta
· Energia wokół nas
· Błędy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Program PTE

Program Polskiego Towarzystwa Energetycznego


    Rozwijanie nauki i techniki w zakresie energetyki i dziedzin pokrewnych,

    Uruchomienie, organizacja i prowadzenie szkoleń, nauczania i studiów na wszystkich poziomach w zakresie wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii i budownictwa energooszczędnego,

    Organizacja spotkań i konferencji w celu przekazywania informacji i popularyzacji nowych źródeł i technologii pozyskiwania energii, sieci energetycznych i urządzeń,

    Wykonywanie bilansów ciepła, audytów energetycznych, świadectw charakterystyki energetycznej, planów zaopatrzenia Kraju, regionów i Gmin w energie cieplną, elektryczną i paliwa gazowe.

    Prowadzenie i popularyzacja badań i nowych technologii i źródeł energii w tym termojądrowej,

    Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, promocja zatrudnienia, reorientacja zawodowa oraz pomoc w zakresie poszukiwania i zmiany pracy,

    Tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych,

    Rozwijanie kontaktów koleżeńskich i zawodowych,

    Ochrona środowiska przyrodniczego,

    Rozwijanie przedsiębiorczości i działalności stowarzyszeniowej,

    Rozwój infrastruktury energetycznej, poprawiającej warunki życia osób i społeczeństw,

    Przestrzeganie etyki zawodowej członków PTE,

    Reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków,

Sposoby realizacji programu PTE:

    Wykonywanie prac naukowo - badawczych i technicznych,

    Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w kraju i za granicą, w ramach Unii Europejskiej,

    Współpraca z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia i opiniowania programów rozwojowych i nowych technologii należących do sfery zainteresowania PTE,

    Prowadzenie działalności na rzecz normalizacji, certyfikacji oraz opracowywanie ekspertyz naukowych, technicznych i gospodarczych,

    Prowadzenie działalności gospodarczej i szkoleniowej oraz współpraca z władzami oświatowymi w zakresie opracowywania i opiniowania programów i metod nauczania,

    Nadawanie uprawnień zawodowych,

    Organizowanie kongresów, konferencji, narad, odczytów, konkursów, wystaw, pokazów oraz wyjazdów szkoleniowo-technicznych krajowych i zagranicznych,

    Wspieranie startu zawodowego młodych inżynierów i techników, otaczanie opieką seniorów Stowarzyszenia,

    Prowadzenie działalności gospodarczej, wspomagającej rozwój techniczny społeczności lokalnych, krajowych i międzynarodowych,

    Organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych,

    Działalność wydawnicza,

    Przyznawanie odznak i nagród, za wyróżniające się wyniki w twórczości naukowej, technicznej, organizacji i przedsiębiorczości, oraz za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej,

    Uruchomienie i tworzenie funduszy stypendialnych, udzielanie pomocy koleżeńskiej, w szczególności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Prawa autorskie © Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2011-04-06 (9621 odsłon)

[ Wróć ]

Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Poznań 2011-2021