AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOƚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywno?ci Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytu?y zawodowe
· kolektory s?oneczne Heat Pipe
· pompy ciep?a
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Sk?adka cz?onkowska i cz?onek PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywno?ci energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osob? i pomieszczenie
· Oferta dla cz?onków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyj?ta
· Energia wokó? nas
· B??dy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Program szkolenia audytora efektywno?ci energetycznej

Program szkolenia audytora efektywno?ci energetycznej

Lp.

Zagadnienie

Forma pracy

Liczba godzin

1

Podstawy i zasady auditingu energetycznego

wyk?ad

14

2

Zarz?dzanie energi? w zak?adzie przemys?owym

wyk?ad

4

3

Systemy o?wietlenia

wyk?ad

6

4

Klimatyzacja i wentylacja

wyk?ad

8

5

Uk?ady grzewcze i parowe

wyk?ad

8

6

Racjonalizacja dzia?ania maszyn i urz?dze? energetycznych

wyk?ad

16

7

Racjonalizacja u?ytkowania energii elektrycznej

wyk?ad

10

8

Racjonalizacja dzia?ania pieców przemys?owych

wyk?ad

6

9

Racjonalizacja ruroci?gowego transportu no?ników energii i sieci wymienników ciep?a

wyk?ad

6

10

Silniki elektryczne i nap?dy

wyk?ad

8

11

Racjonalizacja gospodarki ch?odniczej w przemy?le

wyk?ad

4

12

Racjonalizacja zu?ycia energii w uk?adach spr??onego powietrza

wyk?ad

6

13

Kogeneracja

wyk?ad

6

14

OZE: Wprowadzenie do OZE, biomasa, en s?oneczna

wyk?ad

8

15

Analiza ekonomiczna w projektach EE

wyk?ad

6

16

Audyt energetyczny budynku

wyk?ad

24

17

Cz??? praktyczna szkolenia

zaj?cia laboratoryjne

24

18

Praca ko?cowa, dyplomowa w formie samodzielnej

razem

160 h


Prawa autorskie © Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2011-07-30 (6687 odsłon)

[ Wróæ ]

Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Pozna? 2011-2018