AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOŚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywno?ci Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytu?y zawodowe
· kolektory s?oneczne Heat Pipe
· pompy ciep?a
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Sk?adka cz?onkowska i cz?onek PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywno?ci energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osob? i pomieszczenie
· Oferta dla cz?onków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyj?ta
· Energia wokó? nas
· B??dy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Medal PTE
Wysłano dnia 28-12-2011 o godz. 20:09:05 przez admin

bud pas
Medal PTE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE
wyró?nia Firmy i produkty Medalem PTE.
Medal PTE jest gwarantem innowacyjno?ci i
efektywno?ci energetycznej
.
Medal jest nadawany w grupach: - Produkt innowacyjny, -Firma innowacyjna, -Urz?d innowacyjny, efektywny energetycznie.
Wyró?nione mog? by?: Firmy, Instytucje, Osoby prywatne, Jednostki Samorz?du, za szczególne osi?gni?cia w zakresie, opracowania i wdro?enia: -innowacyjnych technologii, -programów, -materia?ów, -produktów, -sposobów wykonania i wytwarzania budynków,-maszyn i urz?dze? energetycznych.
   Medal przyznawany jest po wykonaniu analizy dokumentacji produktu, wykonaniu niezb?dnych oblicze? i  bada? weryfikuj?cych zgodno?? produktu z odpowiednimi normami i przepisami.

Medal przyznawany jest na okres trzech lat. Ka?da zmiana w technologii, w procesie produkcji-wytwarzania wyrobu powoduje konieczno?? wykonania dodatkowych bada? weryfikuj?cych.
Wnioski zainteresowanych Firm, Osób i Instytucji, uzyskaniem Medalu PTE nale?y kierowa?, na adres:

We wniosku nale?y okre?li?, min. rodzaj produktu, jego istotne zalety i oczekiwania w zakresie nadania Medalu PTE.
Wszystkie wnioski poddawane s? ocenie wst?pnej przez Komisj? Weryfikacyjn? PTE.
Po ocenie Komisji wniosek mo?e by? oddalony, skierowany do uzupe?nienia lub zakwalifikowany do dalszych prac badawczych.
Po zakwalifikowaniu wniosku do rozpatrzenia, do Wnioskodawcy przesy?any jest projekt porozumienia i zakresu prac niezb?dnych dla oceny zasadno?ci wniosku o przyznanie Medalu PTE.


 
Login
Pseudonim

Hasło

Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz miał kilka przywilejów.

Pokrewne linki
· Więcej o bud pas
· Napisane przez admin


Najczęściej czytany artykuł o bud pas:
Kursy organizowane przez PTE


Oceny artykułu
Wynik głosowania: 5
Głosów: 29


Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


Associated Topics

bud pas

Przepraszamy, komentarze dla tego artykułu są niedostępne.

Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Pozna? 2011-2018