Błędy w wykonaniu budynków
Data: 26-11-2016 o godz. 12:47:11
Temat: bud pas


WILGOĆ W ŚCIANACH BUDYNKU
1. Przyczyny zawilgocenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych w budynku.
2. Wykonawca oceny: Polskie Towarzystwo Energetyczne w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28.
3. Dla realizacji zlecenia wykonano wizje lokalną obiektu.
4. W trakcie wizji stwierdzono: Ściany zewnętrzne i wewnętrzne zawilgocone w dolnej części, ponad izolacją poziomą na fundamencie.

Ustalenia :
1. Budynek posiada schody wejściowe zewnętrzne. Biegi i spoczniki schodów, połączone ze ścianami zewnętrznymi budynku.  Woda deszczowa spływająca po elementach schodów, penetruje w przylegające ściany zewnętrzne. Fot. 1 i 2. Schody zewnętrzne powinny posiadać własną konstrukcję nośną i być odizolowane od ścian budynku.
2. Zawilgocenie ściany zewnętrznej budynku od strony terenu zielonego. Fot. 3. Ściana jest wykonana na poziomie terenu zewnętrznego. Woda deszczowa spływa do tej ściany. Ze ścianą zewnętrzną połączona jest płyta betonowa uniemożliwiająca odpływ wody deszczowej. Woda deszczowa i  wilgoć z płyty betonowej wnikają do ściany zewnętrznej i w posadzkę pomieszczeń. Foto 4, 5 i 6.
3. Zawilgocenie ścian wewnętrznych pochodzi od penetracji wilgoci znajdującej się w ścianach zewnętrznych i wskutek osmotycznego podciągania wilgoci od dołu ściany do górnej części ściany.
4. Wykonano pomiary wilgotności względnej powietrza i temperatury w mieszkaniu. Uzyskano wyniki  45%, i temp. 22 0C. Optymalna wilgotność w budynku mieszkalnym, zawiera się w granicach 40 do 60 %. Wyklucza to całkowicie występowanie wilgotności w ścianach pochodzącej od niewłaściwej wentylacji w mieszkaniu. Wilgotność powietrzna powoduje rozwój wilgoci w górnych obszarach ścian i na suficie. Przykłady rozwoju wilgoci powietrznej na wewnętrznych ścianach i suficie przedstawia. Foto 7.Artykuł jest z Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy
http://www.pte.edu.pl/

Adres tego artykułu to:
http://www.pte.edu.pl//modules.php?name=News&file=article&sid=108