PTE WEB
Data: 13-08-2018 o godz. 11:01:34
Temat: bud pas


WEB Weryfikator Energetyczny Budynku
Polskie Towarzystwo Energetyczne organizuje krajową sieć WEB.
Celem sieci WEB jest, wykonanie Operatu weryfikacji energetycznej budynku.
Operat WEB winien być podstawą odbioru budynku i warunkiem dopuszczenia budynku do użytkowania.
Uruchomienie Programu Mieszkanie Plus, spowodowało gwałtowny wzrost budowanych domów i mieszkań.

Aktualnie budownictwem zajmują się wszyscy, którzy mają wolne środki inwestycyjne.
Te same budynki, mają różne parametry energetyczne, współczynniki przenikania; ścian, stropu, dachu, okien, drzwi, itd. Także wentylacja projektowana jest różna od rzeczywistej.
Przewidywane wprowadzenie obowiązku wykonywania Operatu WEB, może unormować sytuację i spowodować, że budynki będą miały projektowane i rzeczywiste zapotrzebowanie na energię na porównywalnym poziomie

Artykuł jest z Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy
http://www.pte.edu.pl/

Adres tego artykułu to:
http://www.pte.edu.pl//modules.php?name=News&file=article&sid=116