Szkolenie audytora efektywności energetycznej
Data: 30-07-2011 o godz. 20:20:33
Temat:Akademia Efektywności Energetycznej Polskiego Towarzystwa Energetycznego wraz z Akademią Budownictwa Pasywnego w Poznaniu organizują szkolenie audytorów efektywności energetycznej.
Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej
1. Czas trwania szkolenia wynosi 160 godzin, część praktyczna szkolenia trwa 24 godziny.
2. Część teoretyczna składa się z wykładów o tematyce zgodnej z zakresem programowym, określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3. Część praktyczna składa się z ćwiczeń praktycznych mających na celu nabycie umiejętności sporządzania audytu efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, których zakres określono w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Szkolenie przeprowadzane jest przy użyciu odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności sprzętu pozwalającego na wykonywanie obliczeń właściwych dla sporządzenia audytu efektywności energetycznej.
5. Szkolenie kończy się samodzielnym sporządzeniem audytu efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji i oceną poprawności jego wykonania, w szczególności pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi metodyki sporządzania audytu efektywności energetycznej.
6. Osobie, która ukończyła szkolenie, wydaje się zaświadczenie o jego ukończeniu, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
   Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2011r. w Instytucie Inżynierii Rolniczej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i odbywają się w piątki 14,00 - 21,00, soboty 8,00 - 15,00, niedziele 8 - 15,00, zjazdy co dwa tygodnie.
   Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 3200 złotych/osobę, płatne na konto 53 2130 0004 2001 0564 1519 0001

Podstawa prawna:
1. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1 w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień audytora efektywności energetycznej, projekt


Artykuł jest z Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy
http://www.pte.edu.pl/

Adres tego artykułu to:
http://www.pte.edu.pl//modules.php?name=News&file=article&sid=19