Konferencja Odnawialne Źródła Energii i Efektywność Energetyczna
Data: 22-11-2011 o godz. 11:04:12
Temat: efektywność energetyczna


Konferencja Odnawialne Źródła Energii i Efektywność Energetyczna
 systemy certyfikacji i kształcenia kadr

23 listopada 2011 roku POLEKO 2011, MTP Poznań, pawilon 10 / salka konferencyjna


Program konferencji

Rejestracja uczestników

9:00-9:30


9:30-9:50

Powitanie Józef Lewandowski – Prezes, Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią

Zbigniew Szpak – Prezes Zarządu, Krajowa Agencja Poszanowania Energii

SESJA I: Ujednolicenie metod certyfikacji i akredytacji instalatorów małych systemów OZE (QualiCert). Moderator: Ryszard Wnuk

9:50-10:10

Założenia projektu QualiCert

Marjolaine Pont, ADEME – Francuska Agencja Ochrony Środowiska i Zarządzania Energią

10:10-10:30

Kryteria metod akredytacji i certyfikacji instalatorów małych systemów OZE – wytyczne opracowane w ramach projektu

Emanuela Giovannetti, European Renewable Energy Council

10:30-10:50

System certyfikacji instalatorów OZE w świetle Dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Małgorzata Turalska, Ministerstwo Gospodarki

10:50-11:10

Możliwości wprowadzenia systemów certyfikacji i akredytacji systemów OŹE, w odniesieniu do pomp ciepła

Brunon Grochal - Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła

11:10-11:30

Krajowy System podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora budowlanego w zakresie zastosowania technologii OZE i rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną. BupS – POLAND – Karolina Loth - Babut, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

11:30-11:50

Przerwa kawowa

11:50- 12:10

Kształcenie kadr w nowym zawodzie - technik urządzeń i systemów energii odnawialnej Marcin Rycharski, DC Edukacja

12:10 -12:20

Możliwości dofinansowania projektów nieinwestycyjnych z zakresu odnawialnych źródeł energii – „Inteligentna Energia – Program dla Europy”

Antonina Kaniszewska, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

12:20-13:10

Panel dyskusyjny. Moderator – Ryszard Wnuk:

Ministerstwo Gospodarki, Francuska Agencja Środowiska i Zarządzania Energią (ADEME), European Renewable Energy Council (EREC), Polska Grupa Agencji Energetycznych, Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Viessmann

13:10-13:40

Przerwa kawowa

SESJA II: Efektywność Energetyczna. Moderator: Józef Lewandowski

13:40-14:00

Ustawa o efektywności energetycznej Stefan Pawlak, Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią

14:00-14:20

Prezentacja firmy Viessmann Karol Szejn

14:20-14:40

Nowy zawód, audytor efektywności energetycznej

dr inż. Piotr Żuk-Prezes, Polskie Towarzystwo Energetyczne

14:40-15:00

NFOŚiGW na rzecz energoefektywności

Wojciech Stawiany, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

15:00-15:30

Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

15:30

Lunch
Artykuł jest z Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy
http://www.pte.edu.pl/

Adres tego artykułu to:
http://www.pte.edu.pl//modules.php?name=News&file=article&sid=30