45% dopłata do kolektorów słonecznych
Data: 08-07-2013 o godz. 17:56:08
Temat: bud pas


Zestaw solarny  3 KSR10-KOMPAKT300HB PTE uczestniczy w programie dopłat. Każdy zakup kolektorów upoważnia do wystąpienia o dopłatę 45 %. Udzielamy pomocy w uzyskaniu dopłaty. Dopłata 45% na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.


Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielane są na zasadach określonych w Programie Priorytetowym. Program Priorytetowy określa m.in. budżet programu, wysokość dotacji, terminy składania wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć, a także wskazuje koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, jakie mogą być objęte kredytem.
Kredyty z dotacją NFOŚiGW udzielane są przez banki na podstawie umów o współpracy. Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitał kredytu bankowego:
1. Wnioskodawca składa w Banku wniosek o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskiem o kredyt (formularze wniosków udostępnia bank).
Do wniosku dołącza:
a) Dokumentację projektową wykonania instalacji w postaci jednego z dokumentów - oferty wykonawcy - projektu instalacji - projektu budowlano – wykonawczego (jeśli wymaga tego prawo),
b) Dokument potwierdzający spełnienie wymogów Prawa budowlanego (jeden z dokumentów): - oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych. - kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych - kopia prawomocnego pozwolenia na budowę,
c) Dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w budynku lub wynajmu pomieszczeń (jeśli dotyczy),
d) Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania budynkiem / budynkiem w budowie,
e) Pełnomocnictwo Zarządu/Zarządcy Wspólnoty w formie uchwały,
f) Inne dokumenty wymagane przez Bank.

Artykuł jest z Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy
http://www.pte.edu.pl/

Adres tego artykułu to:
http://www.pte.edu.pl//modules.php?name=News&file=article&sid=83