Zmiana ustawy – Prawo energetyczne
Data: 24-01-2014 o godz. 16:45:05
Temat: efektywność energetyczna


W dniu 24-01-2014 roku, Sejm RP jednogłośnie, przyjął nowelizację Ustawy – Prawo energetyczne
oraz niektórych innych ustaw. Przedłużono do końca 2018 r. wsparcia dla wytwarzania energii w instalacjach wysokosprawnej kogeneracji, tj. jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepła.
Prawo Energetyczne

"Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa , zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, zasady opracowania i realizacji krajowego planu działania w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz sposób monitorowania rynku energii elektrycznej, ciepła lub chłodu
z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego, a także rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie, warunki i tryb certyfikowania instalatorów mikroinstalacji i małych instalacji oraz akredytowania organizatorów szkoleń, działalność przedsiębiorstw energetycznych, a także organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią.”


Artykuł jest z Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy
http://www.pte.edu.pl/

Adres tego artykułu to:
http://www.pte.edu.pl//modules.php?name=News&file=article&sid=89