Eksperci PTE
Data: 05-03-2014 o godz. 08:03:39
Temat: pte


Eksperci ETV PTE, uczestniczyli w szkoleniu z zakresu procedur weryfikacji według Ogólnego Protokołu Weryfikacji GVP ETV.
Po szkoleniu eksperci otrzymali certyfikaty Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
ETV - system Weryfikacji Technologii Środowiskowych, ang. Environment Technology Verification, którego celem jest ulepszenie i przyśpieszenie komercjalizacji innowacyjnych technologii środowiskowych, poprzez dostarczenie niezależnej, bezstronnej i wiarygodnej informacji.

Eksperci ETV Polskiego Towarzystwa Energetycznego:
1. Prof. dr hab. inż. Jacek Dach.
2. Dr inż. Kazimierz Marchlewski.
3. Dr inż. Robert Mazur.
4. Dr inż. Piotr Żuk.
5. Dr inż. Dariusz Jańczak.
Wykonujemy weryfikacje ETV, w następujących obszarach, energii:
1. Słońca: akumulatory, kolektory słoneczne, fotowoltaika,
2. Wiatru: turbiny wiatrowe, pompy ciepła,
3. Wody: elektrownie i turbiny,
4. Ziemi: pompy ciepła, rekuperatory, wymienniki gruntowe,
5. Instalacje do zgazowywania odpadów,
6. Biogazownie, biopaliwa,
7. Przetwarzanie odpadów komunalnych (separacja, dezodoryzacja, odzysk biologiczny, energetyczny i in.),
7.1. Wytwarzanie paliw gazowych z odpadów komunalnych,
7.2. Separacja frakcji odpadów komunalnych pod kątem produkcji paliw RDF,
7.3. Odzysk surowców (w tym metali, zwłaszcza ciężkich) z odpadów komunalnych i terenów zdegradowanych przemysłowo,
7.4. Recykling przemysłowych produktów ubocznych i odpadów na surowce wtórne, recykling odpadów budowlanych na materiały budowlane (np. przeróbka cegieł, betonu, płyt azbestowych itp.),
7.5. Odpady „bio” (papiery, kartony, drewno itp.) oraz tworzywa sztuczne.

ETV jest systemem dobrowolnym angażującym uczestników procesu innowacyjnego, który ma za zadanie:
1) ułatwić dostawcom i twórcom technologii i wprowadzenie ekoinnowacyjnego rozwiązania na rynek dzięki zweryfikowaniu deklaracji o jego sprawności ekologicznej,
2) dostarczyć nabywcom i użytkownikom technologii rzetelnej informacji ułatwiającej podejmowanie świadomej decyzji o zakupie technologii,
3) stanowić dowód potwierdzający osiąganie przez technologię zadeklarowanych parametrów sprawności w procedurach przetargowych, szczególnie w zielonych zamówieniach publicznych,
4) umożliwić jednostkom naukowym i laboratoriom nawiązanie ścisłej współpracy z innowacyjnymi firmami dla poszerzenia i uaktualnienia oferowanego zakresu wykonywanych testów i analiz oraz dostosowania praktyk analitycznych do rozwiązań ekoinnowacyjnych pojawiającym się na rynku,
5) zapewnić organom administracji państwowej i organom kontroli solidne podstawy do kreowania kierunków polityki ekologicznej i innowacyjnej, tworzenia standardów oraz stymulowania eko-innowacji dzięki wiarygodnej informacji na temat sprawności ekologicznej jaką mogą uzyskiwać technologie gotowe do wejścia na rynek.

Artykuł jest z Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy
http://www.pte.edu.pl/

Adres tego artykułu to:
http://www.pte.edu.pl//modules.php?name=News&file=article&sid=91