Walny Zjazd Członków Polskiego Towarzystwa Energetycznego
Data: 25-12-2014 o godz. 17:06:49
Temat: pte


Walny Zjazd Członków Polskiego Towarzystwa Energetycznego.
W programie:
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zjazdu.
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak.
Zastępca przewodniczącego: dr inż. Robert Mazur.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Sprawozdanie Prezesa i Zarządu.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
5. Prezentacja kandydatów na Prezesa.
6. Dyskusja i wytyczenie kierunków dalszych prac.
7. Absolutorium dla Prezesa i Zarządu Głównego PTE.
8. Zmiany w statucie PTE.
9. Wybory Prezesa i Zarządu na kolejną czteroletnią kadencję.
10. Wybór Komisji Rewizyjnej.
11. Wybór Sądu Koleżeńskiego.
12 Podsumowanie i zamknięcie Walnego Zjazdu Członków Polskiego Towarzystwa Energetycznego.    

    Biuro Prezesa PTE
 Artykuł jest z Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy
http://www.pte.edu.pl/

Adres tego artykułu to:
http://www.pte.edu.pl//modules.php?name=News&file=article&sid=94