Zarząd PTE
Data: 25-03-2015 o godz. 09:31:36
Temat: pte


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Energetycznego

W Poznaniu, odbył się, Walny Zjazd ogólnopolskiej organizacji naukowo technicznej, Polskiego Towarzystwa Energetycznego - PTE.
W tajnych wyborach wyłoniono: Zarząd Główny - ZG Polskiego Towarzystwa Energetycznego - PTE, w następującym składzie.
Stowarzyszenie POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE, w skrócie PTE jest ogólnopolską, naukowo-techniczną,  społeczno-zawodową, twórczą, dobrowolną, demokratyczną, organizacją pozarządową, działającą na rzecz społeczeństwa i pożytku publicznego. PTE zrzesza osoby zainteresowane problematyką energetyczną wszystkich specjalności i zawodów oraz osoby prawne.

Lp. Imię, Nazwisko  Funkcja w PTE
1.  dr inż. Piotr Żuk
 Prezes ZG PTE
2.  prof. dr hab. inż. Jacek Dach
 Wiceprezes ZG PTE
3.  dr hab. inż. Krzysztof Pilarski
 Sekretarz ZG PTE
4.  dr inż. Mariusz Łoboda
 Skarbnik ZG PTE
5.  prof. dr hab. inż. Adam Krysztofiak 
 Członek ZG PTE
6.  dr inż. Anna Krysztofiak-Kaniewska
 Członek ZG PTE
7.  dr inż. Zbigniew Gała  Członek ZG PTE
8.  dr inż. Kazimierz Marchlewski
 Członek ZG PTE
9.
mgr inż. Konrad Drozdowski
Członek ZG PTE


Artykuł jest z Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy
http://www.pte.edu.pl/

Adres tego artykułu to:
http://www.pte.edu.pl//modules.php?name=News&file=article&sid=96