AKADEMIE PTE Budownictwa Pasywnego   Efektywnosci Energetycznej   Energii Odnawialnej   Infiltec   Pomiary Energetyczne   Rekuperacja   SP SAE
POLSKIE TOWARZYSTWO ENERGETYCZNE: WIEDZA - UMIEJĘTNOŚCI - KOMPETENCJE !!!

Poznan Pl Biuro
e-mail
PTE
· statut
· program
· departamenty
· nasza oferta
· zapisy do PTE
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Akademia Efektywności Energetycznej
· Rejestr Certyfikatorów Energet

Kursy, szkolenia
· kursy i tytuły zawodowe
· kolektory słoneczne Heat Pipe
· pompy ciepła
· audyty energetyczne

Zawartosc
· Członkostwo i deklaracja PTE
· Partnerzy sieci PTE
· Program PTE
· Program szkolenia audytora efektywności energetycznej
· Certyfikat Domu Pasywnego
· Akademia Budownictwa Pasywnego
· Powietrze na osobę i pomieszczenie
· Oferta dla członków PTE
· Medal PTE dla Arcadiasoft
· Program budowy Fabryk Domów Pasywnych w Polsce
· Biogazownie rolnicze i budownictwo zeroenergetyczne w Polsce
· Medal PTE dla DAES
· Wyróznieni Medalem PTE
· Zasady weryfikacji audytów
· Ustawa o OZE
· Domy pasywne
· Ustawa o OZE przyjęta
· Energia wokół nas
· Błędy budowlane

Menu
· Strona główna
· Ankiety
· Archiwalne artykuly
· Artykuly
· FAQ
· Napisz do nas
· Pliki
· Top 10
· Wyslij Newsa
· Zarekomenduj nas

Polskie Towarzystwo Energetyczne. Polish Society of Energy : budownictwo

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Warunki Techniczne Budynków
budownictwo Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2020 poz. 1608.Dziennik Ustaw, 2020 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Wysłany przez admin dnia 29-07-2021 o godz. 14:01:09 (783 odsłon)
(Czytaj więcej... | 605 bajtów więcej | Wynik: 3.5)Warunki Techniczne
budownictwo
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
§ 1. Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagania Ustawy: Prawo budowlane,
Wysłany przez admin dnia 24-01-2020 o godz. 16:39:34 (1428 odsłon)
(Czytaj więcej... | 460 bajtów więcej | Wynik: 5)Ustawa Prawo Budowlane
budownictwo
19.12.2018
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane1)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa – Prawo budowlane, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
Wysłany przez admin dnia 18-01-2019 o godz. 14:43:46 (2092 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2414 bajtów więcej | Wynik: 5)Budynek, szczelnoNorma PN-EN 13829 Metoda badania szczelności powietrznej jest o
budownictwo Metoda polega na pomiarze przepływu powietrza przy różnicy ciśnień 50 Pa. Pomiary wykonuje się przy nadciśnieniu w budynku oraz podciśnieniu wewn budynku i ciśnieniem zewnętrznym.
 W warunkach tego sztucznie wytworzonego podciśnienia (lub nadciśnienia), do badanego pomieszczenia przenika poprzez nieszczelności powietrze zewnętrzne.
Wysłany przez admin dnia 02-09-2018 o godz. 16:51:23 (2009 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2453 bajtów więcej | Wynik: 5)Przez innowacyjność do sukcesu
budownictwo
Przez innowacyjność do sukcesu.
Ogólnopolska konferencja, organizator Konferencji „Farmer”,  WODR Sielinko – 6 lutego 2013 r.
Polskie Towarzystwo Energetyczne przedstawiło referat:
 Budownictwo Pasywne. Jak zbudować dom i otrzymać 50 000 złotych dopłaty.
Wysłany przez admin dnia 13-02-2013 o godz. 16:35:14 (3781 odsłon)
(Czytaj więcej... | 614 bajtów więcej | Wynik: 5)Targi MTP BUILD4FUTURE
budownictwo
4 lutego 2020 Poznań PCC – Sala Ziemi  MTP
Najważniejsze forum gospodarcze dedykowane branży budowlanej. Głównym celem wydarzenia jest stworzenie platformy do rozmów na temat przyszłości sektora budowlanego w Polsce. Ciekawy program merytoryczny zapewnią panele dyskusyjne z udziałem ekspertów, jak również keynote speech’e, które skupiać się będą na stanie sektora budowlanego, gospodarce, problemach, zmianach i zadaniach dla branży budowlanej na najbliższe lata.
Wysłany przez admin dnia 29-01-2020 o godz. 12:19:59 (1497 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1350 bajtów więcej | Wynik: 5)Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
budownictwo OBWIESZCZENIE: MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU1) z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Wysłany przez admin dnia 24-07-2019 o godz. 12:47:51 (1885 odsłon)
(Czytaj więcej... | 3061 bajtów więcej | Wynik: 5)PRACUJĘ W POLSCE
budownictwo
PRACUJĘ W POLSCE
Warunkiem jest uruchomienie punktu barwienia tynków szlachetnych i farb budowlanych.
PTE dostarcza: dozownik i mieszalnik, szkolenie, koloranty do tynków i farb 
oraz tynki i farby w optymalnej cenie.
Wysłany przez admin dnia 03-09-2018 o godz. 11:23:39 (2687 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1390 bajtów więcej | Wynik: 4.65)OFERTA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENERGETYCZNEGO
budownictwo
Polskie Towarzystwo Energetyczne jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń INFILTEC  do pomiarów szczelności budynków.
Prowadzimy sprzedaż urządzeń i wykonujemy także pomiary i ocenę szczelności budynków; mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej,metodą pomiaru podciśnienia i nadciśnienia, zgodnie z PN-EN 13829.
Wysłany przez admin dnia 08-04-2013 o godz. 13:46:46 (3806 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1940 bajtów więcej | Wynik: 5)Każdy na swoim. Ogólnopolski program budownictwa pasywnego PTE
budownictwo

Ogólnopolski program budownictwa pasywnego PTE
Akademia Budownictwa Pasywnego Polskiego Towarzystwa Energetycznego uruchomiła ogólnopolski:
Program Budownictwa Pasywnego KAŻDY NA SWOIM,w technologii PTE: pasywny, tani, efektywny.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, nakłada na wszystkie kraje UE w tym Polskę do roku 2020 wdrożyć 3x20, to znaczy,
1. Zmniejszenie o 20% krajowego zużycia energii,
2. Zmniejszenie o 20% emisji CO2,
3. Co najmniej 20% zużywanej energii ma pochodzić z odnawialnych źródeł energii.
Artykuł 9. Budynki o niemal zerowym zużyciu energii:
1. Od 1 stycznia 2019 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.
2. Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie nowe budynki były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.  
Wysłany przez admin dnia 02-11-2011 o godz. 08:57:27 (5390 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2731 bajtów więcej | Wynik: 4.75)
Polskie Towarzystwo Energetyczne PTE Polish Society of Energy PSE
Poznań 2011-2021